Отказ от наследство

Когато едно лице почине, обикновено оставя наследници. За всеки един от тях възниква възможността да приеме или да се откаже от наследството, без значение какви са причините за това. Обикновено наследниците правят отказ от наследство, когато в наследството на починалия има само задължения или задълженията са много повече от правата.

Как да се откажеш от наследство ?

Наследникът може да се откаже от наследство, като подаде Заявление за отказ от наследство до районния съд по последния постоянен адрес на починалия, което заявление трябва да съдържа три имена на наследника, ЕГН, адрес, номер на лична карта, както и изявление, че наследникът се отказва от наследството.

Заявлението за отказ от наследство трябва да бъде с нотариална заверка на подписа!

Към Заявлението задължително се прилагат следните документи:

За отказ от наследство се дължи държавна такса в размер на 25 лева: 20 лева за подаване на заявлението за отказ и 5 лева за издаване на удостоверение, която се заплаща по сметка на районния съд.

Отказът от наследство се вписва в особена книга на съда, след което се издава удостоверение на наследника, че се е отказал от наследството. Наследникът следва да отиде в съда да получи готовото удостоверение. След вписването наследникът не може да оттегли своя отказ.

Отказ от наследство не може да бъде направен, ако наследството вече е прието.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет или консултация по конкретен казус и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас на:

Адрес: гр. София, ул. "Петър Парчевич" № 9, ет. 2, ап. 2

Телефон: +359 2 980 41 90

Мобилен: +359 894 689 475

Електронна поща: office@legera.com