Опит

От започването на съвместната ни дейност до момента, чрез адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева” предоставяме цялостно правно обслужване на дейността на над 30 големи български и чуждестранни дружества. Екипът на адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева” е съставен от специалисти с богат опит в сферата на юридическите услуги. Нашите знания и умения сме натрупали чрез съдействието за постиганет на целите на клиентите ни в най-различни бизнес сфери като строителството, енергетиката, застраховането, лизинга на леки автомобили, хранително-вкусовата промишленост, компютърните технологии, туризма и ресторантьорството.

Важна част от дейността ни е осъществяването на процесуално представителство пред съдилища във всички инстанции в защита правата и интересите на търговци и частни лица по гражданскоправни и административноправни спорове. Отговаряйки на актуалните нужди на пазара на правни услуги, адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева” в последните години натрупа сериозен опит и в сферата на търговската несъстоятелност и защита правата на човека.

Нашите съдружници са участвали в едни от най – сложните и мащабни приватизационни сделки на българския пазар, съдебни дела в страната и чужбина, както и в международни арбитражни дела със значителен материален и обществен интерес пред ICC Международния абритражен съд в Париж, Арбитражния съд към Търговската камара в Женева, UNICITRAL ad hoc Arbitration Panels, Спортния арбитражен съд в Лозана, Арбитражния съд към БТПП.