Ние сме адвокатско дружество "Градинарски, Ангелов и Янева", регистрирано в Софийска адвокатска колегия.

Нашата мисия е да направим Вашият бизнес и живот по-лесни.

Създадохме този сайт, за да можете да се запознаете с дейността, осъществявана от нашия екип от висококвалифицирани професионалисти.Адв. Христо Градинарски
Управляващ съдружникАдв. Христо Градинарски е вписан в САК през 1996 г. Специалист с опит в областта на търговското, вещното, корпоративното, трудовото право; IT – право; правен режим на инвестициите и търговията с ценни книжа и деривати, приватизация. Натрупва сериозен опит в областта на процесуалното представителство, включително по вътрешни и международни арбитражни спорове - дела пред Международния арбитражен съд при ICC, ad hoc арбитражни производства по UNCITRAL, Спортния Арбитражен съд в Лозана, Швейцария, АС при БТПП и др. Работил е последователно във водещи български адвокатски кантори. Управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Градинарски, Ангелов и Янева" от създаването на дружеството.


Завършва „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 1995 г. Английска езикова гимназия – гр. Правец през 1988 г.

Владее английски език, борави с руски и френски език.


Адв. Иван Ангелов
СъдружникАдв. Ангелов е част от екипа от самото му създаване през 2006 година, като се вписва като адвокат в Софийска Адвокатска Колегия през 2009 година. От 2013 година става съдружник в Адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева”.
Основната му дейност е в областта на процесуалното представителство по търговски, вещни, застрахователни, административни, трудови спорове, както и спорове свързани със защита на интелектуалната собственост. Участвал е и в съдебни процеси в сферата на търговската несъстоятелност, както и в редица арбитражни производства пред Арбитражните съдилища към Българска Търговско-Промишлена Палата и Българска Стопанска Камара.
Също така участва в изготвянето на търговски договори и правното консултиране на проекти, свързани със строителство и сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, както и представителство в изпълнителни процеси.
С високия си професионализъм при работата с клиентите и добрата теоретична подготовка допринася за висококачественото правно обслужване на клиентите на Дружеството във всеки един аспект от тяхната разнообразна дейност - лизинг на леки автомобили, хранително-вкусовата промишленост, компютърни технологии, застраховане, туризъм и ресторантьорство.

Образование
2002 – 2007 г. – специалност „Право” в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, специализации: „Правораздаване” и „Международно право и международни отношения”;
1997 – 2002 г. – 35 СЕУ „Добри Войников”

Владее английски, френски и руски език.Адв. Радостина Янева
съдружникАдв. Радостина Янева е част от екипа от самото му създаване през 2006 г. Първоначално работи като адвокатски сътрудник. През 2010 година, след успешно положени изпити, се вписва в Софийска адвокатска колегия като Младши адвокат, а през 2012 год. се вписва в Софийска адвокатска колегия като Адвокат. През 2013 год. става съдружник в Адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева”. Основната й дейност е в областта на предоставяне на правни консултации във връзка с търговската дейност на корпоративни клиенти на адвокатското дружество по търговски, облигационни, вещни, административни, трудово-осигурителни и процесуални въпроси, въпроси по защита на личните данни, преструктуриране на дейността, вливания, сливания, придобивания, промени в правноорганизационната форма и други правни въпроси, съпътстващи бизнес дейността на корпоративните клиенти.  Осъществява процесуалното представителство по гражданскоправни, търговскоправни, трудовоправни, административни спорове и изпълнителни дела. Участвала е и в съдебни процеси в сферата на търговската несъстоятелност, както и в редица арбитражни производства пред Арбитражните съдилища към Българска Търговско-Промишлена Палата и Българска Стопанска Камара.
С високия си професионализъм при работата с клиентите и добрата теоретична подготовка допринася за висококачественото правно обслужване на клиентите на Дружеството във всеки един аспект от тяхната разнообразна дейност.

Работи за повишаване на правната грамотност на българските граждани като част от екипа, поддържащ интернет страницата https://winwinlaw.bg/Образование
Завършва „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2008 г. със специализация „Правораздаване” и „Публична администрация”

Владее английски и руски език.
Адв. Таня Дюбре

Таня Дюбре е асоцииран член на АД "Градинарски, Ангелов и Янева" с адвокатска практика в Пловдивската адвокатска колегия и Парижката адвокатска колегия (Barreau de Paris). От юли 2009 г. до сега работи като адвокат в парижката адвокатска кантора "GRAS" (Cabinet GRAS) с основни сфери на дейност в медийното, трудовото и осигурителното право.

Професионалната й кариера като адвокат започва през 1998 г. в адвокатска кантора "Ников" в град Пловдив, където практикува основно в материята на договорното, дружественото и банковото право. В кантора "GRAS" (Cabinet GRAS) работи от 2004 г.

Образование:
Магистър по търговско и международно частно право - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2004)
Лисансие по право - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2003)
Магистър по право - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (1998)
Владее френски, английски и руски език.

Адреси в Париж:

182 Rue de Rivoli, 75 001 Paris
+33 (0)1 40 20 48 07
+33 (0)6 07 75 98 13
Email:

 Младши адвокат Лора Цанкова

Лора Цанкова завършва право в „Университет за национално и световно стопанство“. Присъединява се към екипа на адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева” през 2016 г. като стажант. През 2018 г. се вписва като Младши адвокат в Софийска адвокатска колегия. Като част от екипа работи по различни гражданскоправни казуси и придобива богат опит в сферата на вещното, облигационното и търговското право. Има опит в изготвянето на разнообразни по характера си правни договори, документи за учредяване на търговски дружества, регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел. Проявява интерес в областта на семейното и наследственото право. Предоставя правни консултации и оказва правна помощ при развод по взаимно съгласие и развод по исков ред, по спорове относно дължима издръжка,упражняване на родителски права, делба на наследствено имущество – съдебна и доброволна делба. Осъществява процесуално представителство по гражданскоправни спорове и изпълнителни дела. Към всеки случай подхожда индивидуално и с нужното внимание, търпение и отговорност. Стреми се да защитава интересите на клиентите с дължимия професионализъм и добросъвестност.

Работи за повишаване на правната грамотност на българските граждани като част от екипа, поддържащ интернет страницата https://winwinlaw.bg/

 

Образование

Завършва "Право" в  „Университет за национално и световно стопанство“ през 2017 г.

 

Владее английски език.