Адв. Симеон Гройсман с поредица от лекции и презентации в руски висши учебни заведения

През Септември 2014 г. адв. Симеон Гройсман, член на екипа на адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева”, имаше поредица от участия в академични прояви, организирани във висши учебни заведения на Башкортостан – една от най-динамично развиващите се републики – субекти на Руската федерация.

На 22 Септември 2014 г. С. Гройсман изнесе лекция на тема „Съотношението между правото и морала” в рамките на методологическия семинар по юридически науки на Башкирската академия за държавна служба при Президента на Република башкортостан (БАГСУ). По-рано в същото учебно заведение - на 12 Септември 2014 г., той взе участие и във Фестивала на науката в Република Башкортостан с презентация пред преподаватели и студенти от Академията относно статута на младите учени в България и състоянието на проектната работа в СУ „Св. Климент Охридски”.

На 15 и 16 Септември в хода на визита в Мелеузкия филиал на Московския държавен университет за технологии и управление (МФМГУТУ) адв. Гройсман участва в работата на кръгла маса, посветена на сътрудничеството между филиала и представляваното от него сдружение „Башкортостан – България”, научното сътрудничество с български учебни заведения, дискусия относно състоянието българо-руските отношения. Последва лекция за студентите от филиала на тема „Актуални въпроси на правната философия. Правните норми, противоречащи на морала в светлината на съвременния правен позитивизъм.”

На въпросите на преподаването във висшите учебни заведения, съвременните проблеми пред образователните системи, както и на българо-руските културни връзки, бяха посветени откритите беседи, проведени със студенти и преподаватели - слависти в Башкирския държавен университет (БашГУ), с изучаващите български език в Башкирския държавен педагогически уничерситет „М. Акмулла” (БГПУ), със студенти от Източната икономико-юридическа хуманитарна академия (Академия ВЭГУ), с учениците от хуманитарни лицеи в Уфа и Мелеуз.

Линкове:

Сайт БАГСУ, В Академии состоялся семинар по юридическим наукам - http://www.bagsurb.ru/faculty_news/detail.php?ID=15622&sphrase_id=46456

Сайт БАГСУ, В Академии прошел Фестиваль науки в РБ!!! - http://www.bagsurb.ru/news/detail.php?ID=15451&sphrase_id=46456

Безформата.ру, Есть лирика великая – Кириллица! - http://meleuz.bezformata.ru/listnews/est-lirika-velikaya-kirillitca/24124917/

Сайт МФМГУТУ, Визит преподавателя Софийского Университета им. Климента Охридского (Болгария) Симеона Гройсмана - http://www.mfmgutu.ru/?bl=11&pm=0&idpg=222&dir1=2014&dir2=2&dn3=4

Сайт МФМГУТУ, Утверждая традиции гуманизма и патриотизма - http://www.mfmgutu.ru/?idpg=3&idf=1522