Търговско право

Дружествено право

Търговски сделки

Подготовка, правни консултации, съдействие при провеждане на преговори и изготвяне на  договори от всички сфери на търговското право:

Ликвидация и несъстоятелност